Προσωπικά Δεδομένα

Το GDPR είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων της ΕΕ και ορίζει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων για την προστασία δεδομένων, κοινό σε επίπεδο ΕΕ.

Η Thivaios.gr επιδεικνύει αφοσίωση και ευαισθησία στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, γι’αυτό έχουμε ενημερώσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, για να βεβαιωθούμε ότι είστε 100% ενημερωμένοι σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούνται.

Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών μέτρων ασφαλείας.

Συνεχή αναμόρφωση των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων.

Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων  σε θέματα διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζεται ότι μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα ενημερώσεων οποιαδήποτε στιγμή, απλά στέλνοντας e-mail με το αίτημά σας στο sales@thivaios.gr.