Όροι Χρήσης

H Thivaios.gr  δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών.

Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Περιορισμός ευθύνης

Η Thivaios.gr  στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε πολλά από τα προϊόντα που απεικονίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.

Εγγύηση Προϊόντων

Η εγγύηση των προϊόντων έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει βλάβη του προϊόντος και όχι κακή χρήση.

Σε περίπτωση βλάβης, το μηχάνημα αποστέλλεται στο επίσημο service της εταιρείας που το εισάγει, χωρίς έξοδα μεταφοράς και χωρίς χρέωση εργασίας στον πελάτη, εφόσον το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.

Ο χρόνος επισκευής ορίζεται από το επίσημο service της εταιρείας και για αυτόν καμία ευθύνη δεν έχει η Thivaios.gr.